برگزاری جلسه سی‌ام تفسیر موضوعی قرآن مجید

در این جلسه حجت الاسلام میرحسینی زاده در باب ادامه تفسیر دعای مکارم الاخلاق فرمودند:

امام سجاد (ع) در این فراض با اشاره به موضوع خیرمندی و خیررسانی به بندگان خدا, جبران بدی های دیگران با نیکی را باعث متوجه ساختن شخص خطاکار به اشتباه خود می‌داند تا مسیر صحیح را باز یابد. ولی حتی اگر این اصلاح رفتاری نیز حاصل نشود، آدمی با اینگونه زیستن، انسانی زندگی کرده و انسانی زندگی کردن وظیفه هر شخص است.

(0 votes)