برگزاری نهمین جلسه اعضاء شورای پایگاه شهید سامعی در سال 1396

بنهمین جلسه اعضاء شورای پایگاه شهید سامعی در سال  1396 دردفتر آقای حسینی ، فرمانده پایگاه با حضور جمعی از اعضاء برگزار شد . در ابتدای جلسه ، فرمانده پایگاه ضمن تبریک فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر ، فرا رسیدن ایام فاطمیه را نیز تسلیت و لزوم ارج نهادن به هر دو مناسبت را تاکید نمودند .

سپس مصوباتی بپیرامون برگزاری مراسم هایی  به مناسبت ایام فاطمیه و دهه مبارک فجرمورد صویب و تایید اعضا قرار گرفت.

(0 votes)